Take a fresh look at your lifestyle.

انواع ارتباطات غیر کلامی

138

 بخش عمده ای از ارتباطات ما با دیگران، به صورت غیر کلامی است. هر روز، ما به صدها و گاه | هزاران نفر با نشانه ها و رفتارهای غیر کلامی مانند ۱ حالت بدن (طرز نشستن، طرز ایستادن، ژست و ی ا قیافه گرفتن)، حالت چهره، حالت چشم ها، حرکات سر و دست و آهنگ و لحن صدا، پاسخ می گوئیم و واکنش نشان می دهیم.

از نحوه ی دست دادن تا آرایش موهایمان، همه ی این جزئیات غیر کلامی، بر نوع ارتباط ما با دیگران تأثیر می گذارند و نشانگر این هستند که ما چگونه فردی هستیم.

در بسیاری از موارد، ما به انتقال اطلاعات از راه های غیر کلامی و با استفاده از مجموعه ای رفتارها می پردازیم. برای مثال، ممکن است برای نشان دادن مخالفت خود، از ترکیب اخم کردن، دست به سینه ایستادن و خیره شدن استفاده کنیم.

در ادامه به بیان ۸ رفتار غیر کلامی عمده می پردازیم:

۱-حالت چهره

حالت های چهره، بخش عظیمی از ارتباطات غیر کلامی را تشکیل می دهند.

در نظر بگیرید که چه مقدار اطلاعات می تواند از طریق تنها یک لبخند یا اخم منتقل گردد. با وجودی که رفتارها و ارتباطات غیر کلامی می توانند در فرهنگ های مختلف، تفاوت های معنایی بسیار متفاوتی داشته باشند اما

حالت های چهره برای شادی، غم، عصبانیت و ترس، در سراسر جهان یکسان و مشابه است .

۲-حرکات سر و دست

علامت ها و حرکات آگاهانهی سر و دست، شیوه مهمی برای انتقال مفاهیم و معانی، بدون کلام هستند. حرکات معمول، شامل دست تکان دادن، اشاره کردن و استفاده از انگشتان برای نشان دادن مقادیر عددی استفاده می شوند.

۳-حالت بدن

حالت و حرکات بدن نیز می تواند اطلاعات زیادی را انتقال دهد. پژوهش ها درباره ی زبان بدن از دهه ۱۹۷۰ رشد قابل توجهی داشته است و حرکات دفاعی بدن، دست به سینه ایستادن و پا روی پا انداختن، بیشتر از سایر حرکت ها مورد توجه قرار گرفته اند. با وجودی که این رفتارهای

غیر کلامی می توانند نشانگر احساسات و نگرش ها باشند اما پژوهشگران معتقدند که فهم زبان بدن بسیار ظریف بوده و دادن نظر قطعی در مورد یک حرکت بسیار مشکل تر از آن چیزی است که قبلا تصور می شد.

۴- تماس بدنی

برقراری ارتباط از طریق لمس کردن و تماس بدنی، نوع دیگری از رفتارهای غیر کلامی است. تماس بدنی و لمس کردن می تواند برای انتقال عاطفه، احساسات و سایر هیجانات به کار رود.

۵-زبان دیگر

بسته منظور از زبان دیگر، نوعی ارتباطات آوایی است که با زبان واقعی تفاوت دارد. نمونه هایی از آن عبارتند از لحن، بلندی، آهنگ و زیر و بمی صدا. در نظر بگیرید که لحن و آهنگ صدا چه تأثیر قدرتمندی می تواند بر معنی یک جمله داشته باشد. هنگامی که جمله ای با یک لحن قوی بیان شود، شنوندگان آن را به عنوان تأیید و علاقه مندی گوینده تعبیر می کنند. در حالی که اگر همان جمله با لحن آرام و با بی تفاوتی گفته شود، می تواند مخالفت یا بی علاقگی گوینده را برساند.

۶-خیره شدن

نگاه کردن، خیره شدن و پلک زدن نیز از ام ارتباطات مهم غیر کلامی است. هنگامی که فرد با

ا افراد یا چیزهایی که نظرش را جلب می کند مواجه می شود، سرعت پلک زدنش افزایش می یابد و مردمک چشمش گشاد ومی شود . نحوه ی نگاه کردن به فردی دیگر می تواند نشانگر هیجانت مختلفی نظیر تنفر علاقه و جذابیت باشد.

۷-فاصله ی بین فردی

جنبه های فرهنگی، رفتاری و اجتماعی فاصله بین افراد بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است. فاصله ای که بین افراد از نظر مقدار فضا وجود دارد، نوع مهمی از ارتباطات غیر کلامی است.

مقدار فاصله ای که ما نیاز داریم و مقدار فضایی که می خواهیم داشته باشیم تحت تأثیر عوامل متعددی مانند فرهنگی اجتماعی، خصوصیات شخصیتی و سطح آشنایی بین افراد قرار دارد. برای مثال، میزان فضای شخصی مورد نیاز هنگام یک مکالمه عادی با فردی دیگر معمولا بین ۰/ ۵ تا ۱ / ۲ متر است. در حالی که فاصله شخصی مورد نیاز هنگام سخنرانی در یک جمع در حدود ۳ تا ۳ / ۵ متر می باشد.

۸- مشخصات ظاهری

انتخاب رنگ لباس، آرایش موها و سایر عوامل تأثیرگذار بر ظاهر فرد به عنوان ابزار ارتباطات غیر کلامی در نظر گرفته می شوند. ظاهر فرد همچنین می تواند واکنش های روان شناختی، قضاوت و تفسیرهای دیگران نسبت به آن فرد را تغییر دهد. برای اثبات این ادعا، قضاوت های سریع خود را درباره افراد، بر پایه وضع ظاهریشان، در نظر بگیرید. این احساس و تصور اولیه در مورد افراد

بسیار اهمیت دارد و به همین دلیل است که توصیه می شود متقاضیان کار به هنگام مصاحبهی استخدامی، لباس مناسبی به تن داشته باشند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 + 15 =