Take a fresh look at your lifestyle.

تأثیرات رنگها از نظر روان شناسی

190

با وجودی که اثر رنگها تا حدودی ذهنی است و در مورد اشخاص مختلف فرق می کند اما برخی از تأثیرات رنگها دارای معنی یگانه ای در سراسر جهان هستند. رنگ هایی که در طیف رنگها در ناحیهی قرمز قرار دارند به عنوان رنگهای گرم شناخته میشوند که این دامنه اش از احساسات گرم و صمیمانه : احساس خشم و عصبانیت متغیر است.

رنگ هایی که در ناحیه ی آبی طیف قرار دارند، رنگ های سرد نامیده می شود و شامل آبی، ارغوانی و سبز هستند. این رنگها معمولا” آرامش بخشند

اما گاهی نیز ممکن است احساس غمگینی و بی تفاوتی را به ذهن آورند.

روان شناسی رنگها به عنوان روش درمان

در برخی از فرهنگ های قدیمی، از جمله مصریها و چینیها، از رنگ ها برای درمان استفاده می شده است. این کار که گاهی به آن نور درمانی یا رنگ شناسی نیز گفته می شود هنوز هم به عنوان روش درمان جایگزین مورد استفاده قرار می گیرد.

در این روش:

از رنگ قرمز برای تحریک بدن، ذهن و افزایش تمرکز استفاده میشود.

از رنگ زرد برای تحریک اعصاب استفاده میشود.

از رنگ نارنجی برای بالا بردن سطح انرژی استفاده میشود.

از رنگ آبی برای کاهش درد و تسکین بیمار استفاده می شود.

از رنگ نیلی برای تسکین ناراحتیهای پوستی استفاده میشود.

اغلب روان شناسان به رنگ درمانی از دیدهی شک و تردید می نگرند و می گویند که دربارهی تأثیرات احتمالی رنگها اغراق شده و رنگ ها در فرهنگ های مختلف، معانی متفاوتی دارند. پژوهش ها نشان داده اند که در بسیاری از موارد، تأثیرات رنگها در تغییر حالت افراد، تأثیراتی زودگذر و موقتی بوده است. برای مثال، قراردادن افراد در اتاق آبی ممکن است در ابتدا احساس آرامش در آنها به وجود آورد اما این اثر پس از آن که آنها آرامششان را بازیافتند، به تدریج کاهش خواهد یافت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × پنج =