Take a fresh look at your lifestyle.

تست های روانشناسی

73

چگونه خود و دیگران را بشناسیم!

چقدر اعتماد به نفس دارید؟

شناسایی استعدادها و توانایی های خویش و باور داشتن آنها را اعتماد به نفس می گویند. یکی از اساسی ترین مهارت ها در زندگی این است که خود را باور داشته باشید و بدانید چه قدرت و توانایی دارید و برای انجام چه کاری مناسب می باشید. برای پی بردن به میزان اعتماد به نفستان در کمال آرامش و باصداقت به سؤالات زیر پاسخ دهید و اولین جوابی را که به ذهنتان می رسد، علامت بزنید.

 ۱. آیا تصور می کنید که اطرافیان شما را شخصی بسیار مثبت تلقی می کنند؟ الف) بله ب) خیر ج) نظری ندارم.

۲. آیا دوست دارید در یک اتوبان خلوت با نهایت سرعت برانید؟ الف) بله، عاشق سرعت زیاد هستم. ب) خیر، رانندگی با سرعت زیاد مرا به وحشت می اندازد. ج) گاهی اوقات در اتوبانها و آزادراه ها سرعتم از حد مجاز فراتر رفته است.

٣. در تصمیم گیری هایتان تا چه حد اعتماد به نفس دارید؟ آیا به تصمیمی که می گیرید، اطمینان دارید؟ الف) به تصمیماتم کاملا مطمئنم. ب) هیچ گاه در این زمینه مطمئن نیستم و همیشه نگرانم که آیا تصمیم درستی گرفته ام یا نه. ج) معمولا تا اندازه ای با اطمینان تصمیم می گیرم.

۴. اگر از شما بخواهند که در جشن فارغ التحصیلی دانشگاه، برای بقیهی هم کلاسی هایتان صحبت کنید، در مورد سخنرانی که باید در این زمینه انجام دهید، تا چه حد احساس نگرانی می کنید؟ الف) به هیچ وجه احساس نگرانی نمی کنم. ب) به شدت احساس نگرانی بر من غلبه می کند. ج) تا حدی نگران می شوم.

۵. اگر در یک نشست یا جلسه شرکت کنید، ممکن است چند بار اظهار نظر کنید؟ الف) به دفعات ب) هیچ گاه ج) فقط یک بار

 ۶ در اجتماعات و گردهمایی های اجتماعی، ترجیح می دهید که چرخی در اطراف بزنید و با غریبه ها صحبت کنید یا مایلید در کانون دوستان و آشنایان خودتان باقی بمانید؟ الف) ترجیح می دهم که در اطراف بگردم و با غریبه ها هم آشنا شوم. ب) فقط در بین دوستان خودم باقی می مانم. ج) برایم فرقی ندارد.

 ۷. آیا از ملاقات و دیدار با افراد سرشناس و مهم عصبی و نگران می شوید؟ الف) نه، جای نگرانی نیست. ب) کاملا نگران می شوم و کنترل خود را از دست می دهم. ج) تا حدی نگران و مضطرب می شوم.

 ۸ هر چند وقت یک بار در مورد سر و وضع ظاهر خود، احساس نگرانی به شما دست می دهد؟ الف) هرگز ب) اغلب اوقات ج) خیلی به ندرت

 9. اگر به شما پیشنهاد کنند دربارهی مسئله ای که در آن تخصص دارید اطلاعاتتان را در اختیار سازمان یا مؤسسه ای قرار دهید، چه احساسی پیدا می کنید؟ الف) مشکلی نیست، با کمال میل اطلاعاتم را در اختیار آن مؤسسه قرار میدهم. ب) به هیچ وجه مایل به انجام آن کار نیستم. ج) اگر چه انجام آن کار را دوست ندارم ولی اگر از من درخواست کنند، پیشنهادشان را می پذیرم.

 ۱۰. معمولا برای پیروزی و برنده شدن ورزش می کنید یا صرفا برای تفریح و سرگرمی؟ الف) من همیشه برای برنده شدن ورزش می کنم. ب) صرفا برای تفریح و سرگرمی

ج) به دلایل دیگری ورزش می کنم.

 ۱۱. آیا تا به حال برای شرکت در یک مسابقه ی اطلاعات عمومی اقدام کرده اید؟ الف) بله، شرکت کرده ام. ب) خیر، حتی یک لحظه هم در مورد آن کار فکر نکرده ام. ج) گاهی اوقات به آن اندیشیده ام، ولی هنوز اقدامی در این باره انجام نداده ام. ۱۲

. اگر فرصتی پیش بیاید آیا مایلید گفتگویی با افراد مهم و بانفوذ داشته باشید؟ | الف) بله

ب ) خیر

ج) برایم فرقی نمی کند

 ۱۳. آیا به قدرت مثبت اندیشی معتقد هستید؟ الف) بله ب ) خیر، چون دست تقدیر و سرنوشت بدون در نظر گرفتن آرزوها و آرمانهای . عمل می کند. ج) گاهی اوقات

 ۱۴. آیا تا به حال برای شرکت کردن در گفتگوهای حضوری در برنامه ها و طرح سوال با برنامه ی رادیویی یا تلویزیونی تماس گرفته اید؟ الف) بله ب) خیر، حتی نمی توانم تصور کنم که هرگز به انجام چنین کاری اقدام کنم ج) خیر، ولی شاید در آینده چنین کاری را انجام دهم.

۱۵.آیا تا به حال به رئیس خود گفته اید که با شیوهی کاری او موافق نیستید؟ الف) به دفعات ب) هرگز ج) خیلی به ندرت

 ۱۶. از این که دیگران شما را با لباس های نامناسب مشاهده کنند، تا چه حد نگران می شوید؟ الف) اصلا نگران نمی شوم. ب) به شدت نگران و مضطرب می شوم. ج) کمی عصبی و نگران می شوم.

۱۷. آیا شیرین کاری یا هنرنمایی خاصی بلد هستید که بتوانید آن را در جمع فامیل انجام دهید؟ الف) بله، تا به حال چند مورد جالب انجام داده ام. ب) خیر، دوست ندارم جلوی جمع رفتار خاصی نشان دهم. ج) نه به آن صورت، ولی اگر مجبور به انجام آن شوم، به خود جرأت انجام آن را می دهم.

 ۱۸. زمانی که در یک قرعه کشی شرکت می کنید، تا چه حد به برنده شدن امیدوار هستید؟ الف) اگر چه احتمال برنده شدنم را زیاد نمی دانم، ولی آرزوهای بزرگی دارم و میدانم که قطعا روزی برنده ی جایزهای بزرگ خواهم شد. ب) به هیچ وجه امیدی به برنده شدن ندارم و اگر چنین شود، کاملا غافلگیر خواهم شد. ج) کاملا امیدوارم که دست کم یک جایزهای کوچک برنده می شوم.

 19. فرض کنید که در بحثی با افراد مختلفی درگیر شده اید که همگی نظراتی کام متفاوت با عقاید شما دارند. اگر مطمئن باشید که حق با شما است، چه واکنشی از خود نشان می دهید؟ الف) از ادامه ی بحث استقبال می کنم ولی همچنان بر نقطه نظرات و عقاید خود استوار می مانم. ب) از ادامهی بحث خودداری می کنم و به این فکر می افتم که شاید اصلا حق با من نباشد. ج) با گفتن چند کلمه مسیر بحث را عوض می کنم، مثلا می گویم: در فرصت بهتری در مورد مسئله ای که اختلاف نظر داریم، به توافق خواهیم رسید.

 ۲۰. آیا حاضرید برای نجات کسی دست به کارهای خطرناک بزنید؟ الف) بله، برای نجات دیگران جرأت انجام آن را پیدا می کنم. ب) خیر، اصلا جرأت آن را ندارم. ج) ممکن است با ترس زیاد مجبور شوم اقداماتی را انجام دهم.

 ۲۱. فرض کنید که مدت یک ساعت است که برای خریدن بلیط قطار در صف ایستاده اید و زمانی که مقابل باجه می رسید، متوجه می شوید که متصدی باجه در حال

صحبت با تلفن و انجام کارهای شخصی خود می باشد و به ندرت به مشتریا می کند. چه واکنشی از خود نشان می دهید؟ الف) فورا به دیدن مدیر مافوق او می روم و از دست متصدی باجه شکایت می ب) در کمال آرامش و خونسردی صبر می کنم تا کارم را انجام دهد، حتی اگر شوم مدت زیادی معطل شوم. ج) شکایت خود را با متصدی در میان می گذارم و به او می گویم که رفتارش درست

 ۲۲. آیا پیش آمده است که در بحث و گفتگویی مغلوب شوید؟ الف) به دفعات، چون زیاد بحث می کنم و گاهی ممکن است حق با طرف مقابلم ب ب) خیلی به ندرت، چون من معمولا از شرکت کردن در بحث و مذاکرات دوری می کنم. ج) گاهی اوقات پیش می آید.

 ۲۳. آیا از هم صحبتی با دیگران خشنود می شوید؟ الف) بله ب) خیر ج) گاهی اوقات

 ۲۴. آیا به نظر شما سفر با هواپیما نگران کننده است؟ الف) اصلا، بلکه می تواند هیجان انگیز و لذت بخش نیز باشد. ب) خیلی زیاد، زیرا از اینکه در هنگام خطر دستم از همه جا کوتاه است، وحشت د ج) تاحدی اضطراب آور است.|

 ۲۵. اگر به شما بگویند که قرار است در محل کارتان تغییر و تحولات س صورت بگیرد، چه احساسی پیدا می کنید؟ الف) مایلم در این تغییر و تحولات شرکت کنم. چون ممکن است شغل بدست آورم. ب) به شدت مضطرب می شوم، چون این تجدید سازمان ممکن است به ضا تمام شود. ج) تا حدی نگران می شوم، چون از اوضاع فعلی رضایت دارم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × چهار =