Take a fresh look at your lifestyle.

روانشناسی رنگها و خصوصیات اخلاقی

1,508

روانشناسی رنگها را بدانیم (از نظر خصوصیات اخلاقی و عاطفی)

رنگی که برگزیده و دلخواه کسی است میتواند گویای خصوصیات  روانشناسی او باشد. نوشتار زیر چکیده ای است که بر اساس این نظریه ها و پس از  سالهای پژوهش نگاشته شده:

قرمز: خوش قلب اما خودپرست

این رنگ مظهر شدت و زیاده روی است که گاهی در جهت مخالف آن است. قرمز رنگ عشق و تنفر، فداکاری و خشونت، خون و آتش است. کسی که به این رنگ علاقه دارد هرگز نمی تواند در زندگی بی تفاوت باشد. این گونه اشخاص تند، سرکش و در عین حال فعال، شجاع و کمی عجول هستند. احتمال شکست به خصوص در عشق برای آنها فراوان است. قضاوتهای عجولانه و ناگهانی در مورد دیگران اغلب سبب از بین رفتن دوستی هایشان می شود، با آن که در عشق کاملا فداکارند اما اگر روزی حوادث بر وفق مراد نباشد بدون تفکر و جویا شدن علت میجنگند. دو عیب بزرگ خودپرستی و عدم کنترل، در نفس آنهاست و دو صفت ممتاز شان خوش قلبی و حس بزرگ طلبی است. به طور کلی دوستداران رنگ مرمر دارای خصوصیات متضادی هستند.

صورتی: مورد علاقه دیگران

کی سورتی در واقع همان قرمز است که کمرنگ شده باشد. اگر به این رنگ ماده دارید تمام صفات رنگ قرمز را کمی ملایمتر دارا میباشید، با گذشت هستید و در عشق  تندی نشان نمی دهید.

آبی: نظم، پشتکار، تنهایی

ایی است که طرفداران زیادی دارد. اگر به این رنگ علاقه دارید، کاملا می توانید هوس، احساسات و هیجانات خود را کنترل کنید. نظام آرام شما دیگران را وادار می کند که به شما احترام بگذارند و دودست دارید در سه مورد احترام و ستایش دیگران قرار بگیرید. در خرید و پوشش لباس قناعت می کنید و به علت شرم، حیا و گاه غروری که دارید میل دارید اغلب تنها باشید. حماقت و عدم فهم دیگران شما را کسل می کند و کسانی که از نظر هوش و هم بر شما برتری دارند شما را ناراحت می کنند.

ارغوانی: رنگ عار فیها و روانگران

رنگ اسرار آمیز و باشکوهی است. دوستداران این رنگ پیوسته مجذوب زیبایی ها و ظرافتها می شوند، مغرور و اجتماعی هستند. معاشرت با ایر د. ته لذتبخش است که به امور معنوی بیشتری می پردازند. ارغوانی رنگ مورد پسند – عرفا نیز هست

قهوه ای: قابل اعتماد

اگر رنگ قهوه ای را دوس دارید کاملا می توان روی شما نسب با سرد. باثبات. و مقده، شاعر پیشه و کمی فیسوف مآب هستید. به ندرت تغییر عقیده می دهید و با آن که کمتر تصمیم میگیرید  اما هر بار که تصمیمی بگیرید آن را به مورد عمل  میگذارید. شما کاملا در نگهداری پول و اسرار دیگران قابل اعتماد هستید. میل دارید پیوسته در عالم خودتان باشید و گاهی اوقات با اطرافیان خود رفتار خشونت آمیزی در پیش می گیرید. در عشق هرگز بدبین و تند نیستید.

خاکستری: احساس بی نیازی

این رنگ مظهر چشم پوشی از خوشی های دنیاست. کسانی که به این رنگ علاقه دارند اغلب در زندگی احساس رضایت می کنند، خاکستری رنگ عقلا است و جوانانی که به این رنگ اظهار علاقه می کنند در واقع خود را هم شأن و هم طراز اشخاص کهنسال میدانند و در زندگی احساس بی نیازی می کنند. در عشق بر افراد مسن تر از خود تمایل دارند و اغلب کسانی که از نظر فکر و ایده به آنها برتری دارند. خیلی آسان طرف توجهشان قرار خواهند گرفت.

پرتقالی: صداقت آری، هوسبازی هرگز

رنگی است ترکیبی و آنهایی که این رنگ را رنگ دلخواه خود می دانند متکی به نفس نیستند. اجتماعی و خوش خلقند و با مردم خوب رفتار می کنند. نفوذ در این گونه افراد مشکل است کسی که آنها را دوست بدارد می تواند با او به آسانی ازدواج کند. هوسباز نیستند و اگر با کسی دوستی کنند صداقت و فداکاری دارند. اگر افراد این دسته با کسی که خصوصیات اخلاقی خودشان را داشته باشد ازدواج کنند سعادتمند می شوند. کارهای خود را از روی نظم و ترتیب و بر پا به قواعد. معنی انجام می دهید. یکی از صفات مشخص شما پشتکار شماست.

سبز: کنجکاوی

رنگ سبز طبیعت و تازگی است. اگر به این رنگ علاقه دارید زندگی با شما آسان است. نقطه اشتراک فراوانی با افراد علاقه مند به رنگ پرتقالی دارید روابط شما با دیگران بر پایه ی اصول و قرارداد است. دوست ندارید که در زندگیتان حوادثی به وقوع بپیوندد اما کنجکاوانه به ماجراهای زندگی دیگران توجه دارید.

فیروزه ای: اسرار آمیز و پند ناپذیر

دوستداران این رنگ اسرار آمیزند و احساساتی، کارهای شخصی خود را به خوبی اداره می کنند. پشتکار دارند و باثباتند و به نصایح دیگران در مورد کارهای خود کمتر توجه دارند. فیروزه ای معمولا رنگ مورد علاقه ی خانمها است. استفاده از این رنگ همانند یک خاک حاصلخیز باعث میشود دنیایی پربار برای شما به وجود آید. طبیعت ذاتی این رنگ که نوعی توازن و تعادل در خود دارد، شما را تشویق می کند به نجوای درون خود گوش دهید و بفهمید برای این که شما و دیگران از احساس راحتی بیشتری برخوردار باشید به چه چیزی نیاز دارید.

سیاه: خوش ذوقی و ظرافت طبع

این رنگ برخلاف عقیدهی همگان رنگ نومیدی و عزا نیست بلکه نشانه موس ذوقی و ظرافت طبع است. اگر از دوستداران این رنگ هستید مسلما به شخصیت اطرافیان خود احترام می گذارید و برای آن که دیگران را با ارزش و برجسته نشان دهید از هیچگونه کمکی به آنها دریغ نمی کنید و هرگز خود را به دیگران تحمیل نمی نمایید همچنین عقاید و نظریات دیگران را به آسانی می پذیرید.

 یک نکته ی رنگی:

توجه و علاقه شما به رنگها در طی زمان تغییر می کند به دلیل آن که خصوصیات اخلاقیتان نیز در سالیان دراز تغییر خواهد کرد. اما اگر در مورد رنگی ناگهان عقیده خود را عوض کنید به علت ضعف شما و یا به علت نیازتان به تغییر محیط است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × چهار =