Take a fresh look at your lifestyle.

زبان بدن ارثی است یا اکتسابی

146

حرکات بدن (زبان بدن) ممکن است ادامه ی ارتباطی باشد که نیاکان ما بدون دانستن زبان گفتاری و تنها با حرکات بدن با هم برقرار می کردنا۔که در  طول نسل ها به ما ارث رسیده است. زبان بدن ترکیبی از ژنتیک و محیط است کودکان نابینا می خندند و لبخند می زنند حتی اگر هیچگاه لبخند را ندیده باشند، بنابراین می توان گفت این رفتارها غریزی هستند.

بسیاری از نشانه های اصلی زبان ان بدن در فرهنگ های مختلف مشتر کند، مثلا همه ی مردم دنیا وقتی شادند لبخند می زنند، وقتی غمگین اند اخم می کنند. سر تکان دادن تقریبا در تمام دنیا به معنی «بله» یا موافق بودن است. این کار شکلی از پایین آوردن سر می باشد و احتمالا حرکتی مادرزادی است، زیرا نابینایان مادر زادی نیز همین کار را انجام می دهند.

تکان دادن سر از یک طرف به طرف دیگر نیز نشانه ی «نه» در جهان است و ظاهرا در کودکی آموخته می شود. وقتی نوزادی به اندازه ی کافی شیر خورده سرش را از یک طرف به طرف دیگر می چرخاند تا سینه ی مادرش را دور کند.

زمانی که کودک به حد کافی غذا خورده و دیگر نمی خواهد، سرش را از یک طرف به طرف دیگر تکان می دهد تا کسی نتواند قاشق را در دهانش بگذارد. به این ترتیب او فورا یاد می گیرد که از تکان دادن سر به عنوان حرکتی برای اعلام مخالفت با نگرش منفی استفاده کند.

بنابراین با این تفاسیر می توان گفت که بسیاری از علائم زبان بدن، مادر زادی و غریزی می باشند و البته برخی هم اکتسابی هستند. به عنوان مثال خندیدن را می توان ارثی دانست و از طرفی برخی حرکات مثل شانه بالا انداختن اکتسابی است و در فرهنگ های مختلف این حرکت با معانی متفاوتی به کار برده می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 + 8 =