Take a fresh look at your lifestyle.

سرنخ های مربوط به دروغگویی

1,167

حرکات بدنی، نکات اسرار آمیزی را در مورد احساسات واقعی آشکار می کنند. بیشتر مردم نمی دانند که حرکات بدنشان دارای یک زبان منحصر به فرد است، هر اندازه هم که فرد تلاش کند با گفته هایش کسی را فریب دهد، همیشه می توان حقیقت را در حرکات بی صدای بدن او مشاهده کرد.

شایع ترین علامت هایی که مردم به وسیله ی آنها یکدیگر را فریب می دهند، شامل موارد زیر می باشند:

۱-ارتباط چشمی

از گذشته های دور، نگاه نکردن در چشم طرف مقابل، یکی از نشانه های اثبات دروغگویی بوده است. فردی که دروغ می گوید، به هر طریق ممکن،سعی می کند در چشمان طرف مقابل نگاه نکند. او به طور ناخود آگاه احساس می کند که می توان از طریق چشم هایش، درون او را دید. بنابراین یا به پایین نگاه می کند یا جهت نگاه خود را مرتب عوض می کند.

برعکس، هنگامی که ما راست می گوییم و یا از یک اتهام ناروا آزرده شده ایم، دوست داریم نگاهمان را تا حد امکان بر روی طرف مقابل متمرکز کنیم. یعنی به چشمان کسی که ما را متهم کرده خیره شویم.

۲-کاهش حرکات بدنی

زمانی که فرد احساس راحتی و اطمینان می کند دوست دارد هنگام صحبت کردن بیشتر از حرکات دست ها استفاده کند. در این حالت معمولا فضای بیشتری را اشغال می کند. اما وقتی دروغ می گوید و احساس اطمینان ندارد، سعی می کند فضای کمتری را اشغال کرده و حرکات خود را کاهش دهد.

در واقع وقتی فرد دروغ می گوید دست هایش را کمتر حرکت می دهد، اگر در حالت نشسته باشد آنها را روی پاهایش می گذارد و اگر ایستاده آنها را در دو طرف بدنش نگه می دارد. همچنین طوری می نشیند که دستها و پاهایش خیلی به بدنش نزدیک باشند. مثلا دست ها را روی سینه بر روی هم تا کرده و پاها را روی هم می اندازد و به طور ناخود آگاه نشان می دهد که چیزی را پنهان می کند. این حرکات او می تواند به این دلیل باشد که او احساس می کند باید مراقب خود باشد.

۳-حرکات ناخودآگاه دست روی صورت

 حرکاتی که دست روی صورت انجام اور میدهد می تواند نشان دهنده خیلی چیزها باشد از که بیشتر از همه ی آنها خیانت و دروغ است. چون زمانی که ما دروغ یا خیانتی را می بینیم، می شنویم یا از آن سخن می گوییم بیشتر سعی می کنیم دهان، چشم ها یا گوش هایمان را با دست خود پنهان کنیم. البته ناگفته نماند هنگامی که یک نفر از علامت دست روی صورت استفاده می کند صددرصد به معنای دروغگویی یا خیانت نیست بلکه مشاهده دیگر علائم لازم است تا حدس شما را به یقین تبدیل کند، اینکه فقط به طور خاص به علامت دست به صورت توجه کنید کافی نیست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 − دوازده =